На каком языке говорили
все о детях / Травень 8, 2018

На каком языке говорили в средневековой Швеции? Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja, nynjeze u